Tegning - Blyant             Kull - Dobberman           Sort & Hvitt Kritt - tegnet    Trykk -skjært ut for hånd.        Tegning av en glass skulptur

                 

Kroqui - tegninger, alle hadde tidsbegrensninger på 2-4 minutter.

     

Stileben - fantasitegninger med fargeblyanter.

         

Selv designet - i en skjedelig skoletime =) Har laget et maleri av nr 2 i rekken på 90x160 cm. 

Se også galleri mine hobbyer